Vol 7, No 1 (2014)

Progress in Applied Mathematics

DOI: http://dx.doi.org/10.3968/i309

Progress in Applied Mathematics, Vol.7, No.1, January 30, 2014.

Table of Contents

Articles

Simon Jones, Tonghua ZHANG, Mathias Legrand
PDF
1-8
Xiaomin CHEN
PDF
9-19
Yu. Yu. Bagderina
PDF
20-35
Lixia PAN, Fanghong ZHANG
PDF
36-47
Zaatra Mohamed
PDF
48-64