Vol 1, No 2 (2011)

Progress in Applied Mathematics

DOI: http://dx.doi.org/10.3968/i102

Progress in Applied Mathematics, Vol.1, No.2, April 30th, 2011

Table of Contents

Articles

A Fast Convergent Error Bound for Gaussian Interpolation
Lin-Tian Luh
PDF
1-11
Shu-Ing Liu, Yu-Chung Liu
PDF
12-29
M. Ali Akbar, Norhashidah Hj. Mohd. Ali
PDF
30-42
Pith Xie
PDF
43-70
Shaohui Liang
PDF
71-76
Xing Yu, Hongguo Sun, Guohua Chen
PDF
77-82